loader image
uzruen| Diqqat!!! Sayt test rejimida ishlamoqda!
Call Center      
uzruen| Diqqat!!! Sayt test rejimida ishlamoqda!
Call Center      
info@nspi.uz
E-mail
+998 79 225-19-30
ISHONCH TELEFONI
+998 79 225-19-30
FAKS
REKTOR QABILXONASI

FACULTY OF HISTORY

Full nameQARSHIYEV RUSTAM MARDONOVICH
PositionDean of Faculty
Academic degree and titlet.f.d
Telephone+998 79 225-43-99
E-mailinfo@nspi.uz
Full nameNavruzov Ikrom Nurullayevich
PositionDeputy dean of academic affairs
Ilmiy darajasi va unvoniClosed
Telephone+998 79 225-43-99
E-mailinfo@nspi.uz
Full nameQuljonov Ilyos Abdikomilovich
PositionDeputy dean of youth affairs
Academic degree and titleClosed
Telephone+998 79 225-43-99
E-mailinfo@nspi.uz

About Faculty

Bachelor fields of Faculty

5110600-METHODS OF TEACHING HISTORY
5111600-NATIONAL IDEA, FUNDAMENTALS OF SPIRITUALITY AND LEGAL EDUCATION

Master speciality of Faculty

5A110608-Teaching methods of Social sciences (history)

Number of pressor and teachers75
Doctors and Professors3
Candidates and docent15
Senior and assistant teachers57
Scientific skills of Faculty25%

Students

0
Magistrantlar soni
0
Bakalavrlar soni
0
Davlat granti asosida
0
Shartnoma asosida
About Faculty
Scientific work
Spiritual and educational work
Talented students

Classes at the faculty are organized in 2 shifts. The number of classrooms is 15.

The faculty has enough classrooms and teaching aids to organize the educational process in accordance with modern requirements. In addition, professors and teachers have created schools in the field of science. In addition, there are visual aids, didactic materials, videos. The faculty has 1 computer class, 8 video projectors, 1 electronic board.

The number of graduating students of the faculty in 2020 was 152, of which 69 students successfully defended their dissertations.

On May 27, 2020, the faculty hosted an international conference on “The role of innovative cooperation in improving the quality of higher education.” The conference was attended by 140 participants from 15 foreign countries. About 2,000 articles were accepted by the participants of this international online conference.

Full name Topic of Dissertation Specialty code and namei Scientific advisor
1. Qarshiev Rustam Mardonovich

 

“O‘zbekiston Respublikasida innovatsion faoliyatni takomillashtirishning tarixiy asoslari (2006-2014y)” 07.00.01

O‘zbekistontarixi

t.f.d.

Raximov M.

2. Qurbonov Xurshid Raupovich

 

“Sovet hokimiyatining amalga oshirgan qatog‘onlik siyosati tarixi  tarixshunosligi“ 07.00.01

O‘zbekistontarixi

t.f.d. prof.

SHamsuddinov R

3. Aminova Aziza Marksovna

 

“Istoriya-ekonomicheskixpreobrodovaniy Uzbekistane v1991-2021 goda” (na primere oblastey nizovya Zarafshana ) 07.00.01

O‘zbekistontarixi

T.f.d

Islomov I.

4. Toshturov SHuhrat Eshonqulovich “O‘zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy soxalarda BMT ning global dasturlardagi ishtiroki tarixi: muommo va yutuqlar” 07.00.01

O‘zbekistontarixi

(PhD) Abdumo‘minov Oybek Bektemirovich
5. Xayitov Umed YAhyoevich

 

“Fayzulla Xo‘jaevning ijtimoiy-siyosiy faoliyati va uning O‘zbekistondagi siyosiy jarayonlarda tutgan o‘rni” 07.00.01

O‘zbekistontarixi

Uz.R FA. Tarixinstituti, t.f.d. prof

Rajabov Q.

6. Xoliqulova SHaxnoza Boymuxammadovna “Zarafshon vodiysida sanoat ishlab chiqarishning rivojlanishi jarayonlari

“(1991-2016yy).

07.00.01

O‘zbekistontarixi

Prof.Musaev Nuriddin Umrzoqovich
7. Egamberdieva Aziza Mustafaevna

 

“YOshlarda faol fuqorolik pozitsiyasi va tashabuskorlikni kuchaytirishda milliy g‘oyaning o‘rni” 09.00.04 ijtimoiy falsafa Falsafa fanlar doktori prof G‘aybullayev Otabek Muxamedovich
8. Ravshanov SHerzod Rahmatovich “Rossiya imperiyasining Farg‘ona viloyatiga axolini ko‘chirish siyosati va uning oqibatlari” (XIX asrning ikkinchi yarimi –XX asr boshlari) 07.00.01

O‘zbekistontarixi

t.f.d. prof.SHokir Safarov
9. Mustafoev Jonibek Aralboevich “O‘zbekistonda paxta ishi qatag‘oni qurbonlari “( Buxoro va Navoiy vilryatlari misolida ) 07.00.01

O‘zbekistontarixi

Tarix fanlar doktori prof. .YUnusova X
10. Berdiev O‘ktam Baxriddinovich “Tarix fanlarining ijtimoiy falsafiy metadologiyasi asoslari muammolari “ 09.00.04 ijtimoiy falsafa Prof. YAxshilikov Jo‘raboy YAxshilikovich
11. Tog‘aev Zokir Tilovovich “Quyi Zarafshon voxasi tojiklarini milliy o‘zlikni  anglashi idetitligi va transformat jarayonlar “ 07.00.07 etnologiya t.f.n. prof Atxamjon Ashirov Azimboyivich
12. Djunaev Farxod Abduxamidovich “Mustaqillik yillarida Navoiy viloyatining ijtimoiy tarixi “ 07.00.01

O‘zbekistontarixi

Nav DPI tarix fakulteti tarix o‘qitish metodikasi kafedra mudiri .T.f.n Aminova Aziza Marksovna

 

13. Quljonov Ilyos Abdikomilovich

 

“Mustaqillik yillarida Zarafshon voxasida agrar munosabatlar” (1991-2017 yillar ) 07.00.01

O‘zbekistontarixi

Prof.Musaev Nuriddin Umrzoqovich
14. Salimov Sayyodjon Said o‘g‘li “Mustaqillik yillarida O‘zbekistonda Parlament saylov tizimining shakllanishi va rivojlanish bosqichlari” (1991-2019 yillar ) 07.00.01

O‘zbekistontarixi

O‘zbekistonRespublikasi  FATarix Institutit.f.n               B. Pasilov
15. Daminov Nabijon

Abduolimovich

 

Mustaqillik yillarida Samarqand viloyatida ijtimoyi- iqtisodiy hamda  madaniy aloqalarning rivojlanish tarixi va istiqbollari (1991-2016 yillar misolida.) 07.00.01

O‘zbekistontarixi

prof. Hamidov H.
16. Utamurodov Umar

Muxammadqulovich

O‘zbekistonda XX asrning so‘nggi choragida o‘rta ta’lim tizimi (muammo, islohotlar) 07.00.01

O‘zbekistontarixi

prof. Mavrulov A.
17. O‘sarov Husnidin Do‘smamatovmich Quyi Zarafshon vohasida sanoatishlab chiqarish tarmoqlarining faoliyati (1950-1980yy) 07.00.01

O‘zbekistontarixi

prof. Musaev N.
18. Abuev Husan Odilovich Sovet hokimiyatning qayta qurish siyosati va uningO‘zbekistongata’siri(1985-1991 yillar) 07.00.01

O‘zbekistontarixi

O‘z.R FA. Tarixinstituti,

t.f.d. Rajabov Q.

19. SHaripova Nodira

CHoriqulovna

Nurota vohasining XIX asr ikkinchi yarmi va XX asr birichi yarmidagi tarixi 07.00.01

O‘zbekistontarixi

prof. Inoyatov S.
20. Qandahorov Anvar

Hasanovich

XIV-XIX asrlarda yashagan tasavvuf allomalarining ijtimoiy-siyosiy  va ma’naviy hayotida tutgan o‘rni (doktorlik) 07.00.01

O‘zbekistontarixi

prof. Daniyarov A.
21. Ashirov Vali Ilhomovich Navoiy sanoat zonasi shaharlar aholisining ijtimoiy turmush darajasi (1971-2021yy) 07.00.01

O‘zbekistontarixi

O‘z.R FA. Tarix instituti,

t.f.d. Rajabov Q.

22. Karimova Ra’no Malikovna Mustaqillik falsafasi mamlakat milliy taraqqiyotini yangi bosqichga ko‘tarishning g‘oyaviy mafkuraviy asosi 09.00.04–ijtimoiy falsafa prof..

Muhammadiev N

23. Qahhorov SHuhrat Xudoyberdievich Ikkinchi jahon urishi yillarida O‘zbekistonda madaniyat 07.00.01

O‘zbekistontarixi

t.f.n. Pasilov B.
24. Ne’matova Nilufar Qayumovna Quyi Zarafshon vohasida ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy Karmananing tutgan o‘rni. 07.00.01

O‘zbekistontarixi

O‘zR FA. Tarix instituti, t.f.d. Raximov M.
25. Eshdavlatov Otaniyoz G‘afforovich Globallashuv sharoitida O‘zbekiston yoshlarining dunyoqarashi va qadriyatlar tizimini o‘zgarib borishi. 23.00.02–siyosiy institutlar, jarayonlar va texnologiyalar s.f.d.prof. Qo‘chqorov B.
26. SHonazarov O‘tkir A’zamovich Quyi Zarafshon vohasidagi allomalarning O‘rta Osiyo ijtimoiy, siyosiy va madaniy rivojlanishi tarixidagi o‘rni. 07.00.01

O‘zbekistontarixi

T.f.n, prof. Is’hoqov M.
27. Xudjaqulova Feruza Raxmatovna O‘zbekiston taraqqiyotining yuksalish bosqichida o‘quvchi yoshlarning milliy mafkuraviy ongini shakllantirish 09.00.04–ijtimoiy falsafa prof. Muhammadiev N.
28. Nunnonova Gulzoda Bekpo‘latovna YUsuf Hamadoniy ta’limotida borliq haqidagi g‘oyalarning falsafiy tahlili 09.00.04–ijtimoiy falsafa Prof..Navro‘zova G.N
29. Egamberdieva Nafisa Mustafoevna A.Navoiyning badiiy estetik me’rosining yoshlar dunyoqarashini yuksaltirishdagi ahamiyati 09.00.04–ijtimoiy falsafa prof.

G‘aybullaev O.

30. Norqobilov MirzoqulXidirovich Sa’dudin Tavtazoniyning ijtimoiy –falsafiy qarashlari 09.00.04–ijtimoiy falsafa prof. Safarova N.
31. Achilova Marxabo Eshnvzvrovna “O‘zbekistonda xotin-qizlarning ijtimoiy faolligi” 2017 yil oktyabr 09.00.04 –ijtimoiy falsafa F.f.d

Safarova  N.O NavDPI “Ijtimoiy fanlar” kafedrasi mudiri

32. Turobova SHoira Baxriddinovna “SHaxs milliy g‘ururini shakllantirishda tarixiy obidalarning o‘rni”

2017 yil oktyabr

09.00.04–ijtimoiy falsafa F.f.d Safarova  N.O NavDPI “Ijtimoiy fanlar” kafedrasi mudiri
33. Ashurov SHodmon SHaropovich “Ijtimoiy barqarorlikni ta’minlashda aholini himoyalashning falsafiy jihatlari”

2018 yil

09.00.04–ijtimoiy falsafa F.f.d N.O Safarova  NavDPI “Ijtimoiy fanlar” kafedrasi mudiri
34. Suvonova Nasiba Mardonovna “Urbanizatsiya jarayonida yoshlar ekstremizmi” 2018 yil 09.00.04–ijtimoiy falsafa F.f.d Safarova  N.O

NavDPI “Ijtimoiy fanlar” kafedrasi mudiri

35. Fayziev Faxriddin Toxirovich “YOshlarda tarixiy ong va tarixiy xotirani shaklllantirishning falsafiy muammolari” 2018 yil 09.00.04–ijtimoiy falsafa F.f.n, dots. Rajabov  R.

NavDPI “Tarix o‘qitish metodikasi” kafedrasi dotsenti

36. Tilavova Umida Qaxramonovna “YOshlar ma’naviy-axloqiy tarbiyasini shakllantirishda informatsion etikaning o‘rni” 2018 yil noyabr 09.00.04–ijtimoiy falsafa F.f.d Safarova  N.O NavDPI “Ijtimoiy fanlar” kafedrasi mudiri
37. SHamsutdinova Nigina Karimovna “Filosofskie vzglyadы Ibn Sinы v kontekste sufizma” 2019 yil avgust 09.00.03.-falsafa tarixi F.f.d prof.

Madaeva SH.O UzMU “Falsafa va Mantiq” kafedrasi mudiri

38. Ruzieva Dilshoda Mardonovna “Buxoro Navoiy viloyatlari xotin-qizlarining ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy jarayonlaridagi o‘rni (1991-2021 yillar misolida) 2020 yil may 07.00.01.-O‘zbekiston tarixi Prof. YUnusova X. UzMU “O‘zbekiston tarixi” kafedrasi.
39.  

 

Zoyirov Zayniddin  Xudoyqulovich

Bozor munosabatlari sharoitida qishloq hududlarida ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirishning muammolari  

08.00.01 Iqtisodiy nazariyasi

 

Prof. Navruz-Zoda.B.N

40.  

 

SHarifjanova G

Osobennosti nalogooblojeniya v Uzbekistane i sovershenstvaniya eyo mexanizmov  

08.00.05 -Ekonomika

 

prof.

Ashurova N

41. Xasanov SHermamat Raxmatullaevich Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning mintaqa iqtisodiyotidagi roli.(Navoiy viloyati misolida)  

 

08.00.12

 

 

prof. SHodiev.T

42.  

Hotamova Gavhar Qiyomovna

 

O‘zbekistonda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishni qo‘llab quvvatlash

 

08.00.01- Iqtisodiyot nazariyasi

 

 

prof. Murodova.N

43.  

 

 

SHeralieva Saida Azatovna

Erkin iqtisodiy hududlarga investisiya jalb etishni boshqarish mexanizmini takomillashtirish.

(Navoiy viloyati misolida)

 

 

 

08.00.13- Menejment

 

 

prof. Murodova.N

44.  

 

 

 

CHo‘lliev Suhrob Rabbonaqulovich

O‘zbekiston iqtisodiyotini innovatsion rivojlantirishda venchur investitsiyalashni faollashtirish yo‘nalishlari  

 

08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi PhD

 

 

 

prof. Murodova.N

45.  

 

 

Sayfulina Alfira Feratovna

Regionalnыe osobennosti proizvodstvennoy infrastrukturы v usloviyaxssifrovoy ekonomiki.(na primere Navoiyskoy oblasti)  

 

 

08.00.12

Regionalnaya ekonomika

 

 

prof. Murodova.N

Activities in the field of spiritual and educational work with young people at the Faculty of History On July 28, 2017, the President of the Republic of Uzbekistan signed a decree “On increasing the effectiveness of spiritual and educational work and raising the field to a new level of development.” PQ-3160 of June 5, 2018 “On additional measures to improve the quality of education in higher education institutions and ensure their active participation in the ongoing comprehensive reforms in the country” PQ-3775 and the Resolution No. PQ-4307 “On additional measures to increase the effectiveness of spiritual and educational work” adopted on May 3, 2019. The annual work plan developed for the current academic year is based on the annual work plan of the faculty. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated June 5, 2018 “On additional measures to improve the quality of education in higher education institutions and ensure their active participation in the ongoing comprehensive reforms in the country” An important aspect of the Resolution No. 3775 is that this important document defines the main direction of our activities, in which the position of Vice-Rector for Spiritual and Enlightenment Affairs in higher education institutions, Vice-Rector for Youth Affairs, Spirituality – The position of Deputy Dean for Education is the Deputy Dean for Youth Affairs.

Professors and teachers of the faculty carry out propaganda activities in the mahallas of cities and districts of the region, educational and health institutions, organizations and departments, as well as in military units in order to inform the general public about the content of decrees and resolutions issued by the President and the Government. planned to go. Over the past period, professors and teachers have participated in more than 200 spiritual and educational events on topical issues.

The faculty has 31 academic groups, each of which is coached by a faculty member from the faculty. The faculty coaching board works to ensure that the coaches of this group work effectively. The Women’s Committee and the Youth Union of the Faculty also hold regular spiritual and educational events, evenings and meetings with students. Also docent from professors. R.Qarshiev, t.f.n. H.Kurbanov, Z.Junaev, D.Murtozaev, N.Daminov, SH.Sharipov, J.Mustafoev, Sh.Tashturov, Z.Togaev, I.Kuljanov are the social workers of the enterprises, organizations and institutions of the region. -reads lectures to promote the essence of economic and political and spiritual reforms.

In order to provide students with meaningful leisure time, the faculty has science clubs in the departments of “Methods of teaching history”, “National Ideology, Fundamentals of Spirituality and Legal Education” and “Social Sciences”. “Historian” at the Department of “Methods of Teaching History” (102 members), “Young Lawyer” at the Department of “National Idea, Spirituality and Legal Education” (44 members) , “Spirituality propagandist” (30 members), “Ziyo” (45 members) circles under the department of “Social Sciences” have their own annual work plans. The training was timely and based on journals and minutes.

Full name Group Name of Olympiad and competition Period Scientific advisor
1 Jumanazarov Abbosbek 1 kurs “M1” guruh Mening biznes loyiham

sertifikat

 

2019-2020 o‘quv yili Sayfulina.A.F
2 Sayfullaeva Mashxura 1 kurs “I” guruh YOsh soliqchi tanlovidan sertifikat 2019-2020 o‘quv yili k.o‘q.Xotamova G.Q
3 Maxammatova Zarina 1 kurs “I” guruh Mening biznes loyiham

sertifikat

 

2019-2020 o‘quv yili k.o‘q.Xotamova G.Q
4 Azimova Dilbar 1 kurs “I” guruh YOsh soliqchi tanlovidan sertifikat 2019-2020 o‘quv yili dots.Zoyirov Z
5 Suyunov Valijon 1 kurs “I” guruh YOsh soliqchi tanlovidan sertifikat 2019-2020 o‘quv yili dots.Zoyirov Z
6 Xaydarov Javohir 1 kurs “I” guruh YOsh soliqchi tanlovidan sertifikat 2019-2020 o‘quv yili k.o‘q.Xotamova G.Q
7 Xaydarov Javohir 1 kurs “I” guruh Mening biznes loyiham

sertifikat

2019-2020 o‘quv yili k.o‘q.Xotamova G.Q
8 To‘raeva Zarina 1 kurs “M1” guruh Mening biznes loyiham

sertifikat

2019-2020 o‘quv yili Sayfulina.A.F
9 Umarov Jonibek Otabek o‘g‘li  

 

 

 

3 kurs “E” guruhi

O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi besh muhim tashabbus doirasida “Jonajon O‘zbekistoni, mangu bo‘l omon!” shiori ostida o‘tkazilgan “YOsh blogerlar” tanlovining “Eng yaxshi tahliliy maqola” yo‘nalishi bo‘yicha 2 o‘rinni qo‘lga kiritgan. 2019-2020 o‘quv yili t.f.n. Aminova A. M.
10 Rasulov Rustam Odilovich 4 kurs “D” guruhi Alisher Navoiy nomidagi Davlat stipendiyasi sohibi, 2018 yil 2019-2020 o‘quv yili f.f.d.. Safarova N.O.
11 Jalilov Mirsaid Bektosh o‘g‘li 4 kurs “D” guruhi O‘zbekiston Respublikasi YOshlar Ittifoqi Markaziy Kengashi stipendiyasi sohibi, 2018 yil 2019-2020 o‘quv yili Qandaharov A.H.

Number of students

0
Akademik guruhlar
0
Ozbek guruhlarda
0
Rus guruhlarda
0
Qozoq guruhlarda

News of Faculty